Bảng giá

Phù hợp với mọi quy mô tả tổ chức của doanh nghiệp.

ƯU ĐÃI GIỚI HẠN

Free

$ 0

Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 1
Số lượng thành viên tối đa* 1
Thời hạn sử dụng Vô thời hạn
Hỗ trợ sử dụng Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật Không
ƯU ĐÃI GIỚI HẠN

Starter

$ 59 0
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 2
Số lượng thành viên tối đa* 2
Thời hạn sử dụng Vô thời hạn
Hỗ trợ sử dụng Email
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật Không

Growth

$ 149

Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 5
Số lượng thành viên tối đa* 3
Thời hạn sử dụng Vô thời hạn
Hỗ trợ sử dụng Email, Live chat, Chuyên gia hỗ trợ
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật Không

Pro

$ 349

Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 10
Số lượng thành viên tối đa* 5
Thời hạn sử dụng Vô thời hạn
Hỗ trợ sử dụng Email, Live chat, Chuyên gia hỗ trợ, Hotline
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật

Enterprise

$ 1,299

Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 20
Số lượng thành viên tối đa* 10
Thời hạn sử dụng Vô thời hạn
Hỗ trợ sử dụng Email, Live chat, Chuyên gia hỗ trợ, Hotline
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa
1
2
5
10
20
Số lượng thành viên tối đa*
1
2
3
5
10
Thời hạn sử dụng
Vô thời hạn
Vô thời hạn
Vô thời hạn
Vô thời hạn
Vô thời hạn
Tính năng
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
-----
server:
Security monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
-----
server:
Security monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
-----
server:
Security monitor
-----
cloud:
Audit
Hỗ trợ sử dụng
Tài liệu hướng dẫn
Email
Email
Live chat
Chuyên gia hỗ trợ
Email
Live chat
Chuyên gia hỗ trợ
Hotline
Email
Live chat
Chuyên gia hỗ trợ
Hotline
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật
Không
Không
Không

Target là gì?

Một target được hiểu là một website, một server, hoặc một tài khoản dịch vụ đám mây.

Thành viên của target

Là những người có quyền quản lý và nhận cảnh báo liên quan đến target.

Custom plan

Nếu bạn muốn có gói đi theo nhu cầu riêng, vui lòng liên hệ chúng tôi.