Bảng giá

Phù hợp với mọi quy mô tả tổ chức của doanh nghiệp.

Free

$ 0
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 1
Số lượng thành viên tối đa* 1
Tính năng Data breach Monitor , Blacklist Monitor , DNS Monitor , Hacking Monitor , HTTPS Monitor , Uptime Monitor
Hỗ trợ sử dụng Tài liệu hướng dẫn
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật Không

Starter

$ 59
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 2
Số lượng thành viên tối đa* 2
Tính năng Data breach Monitor , Blacklist Monitor , DNS Monitor , Hacking Monitor , HTTPS Monitor , Uptime Monitor , Vulnerability Monitor
Hỗ trợ sử dụng Email
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật Không

Growth

$ 149
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 5
Số lượng thành viên tối đa* 3
Tính năng Data breach Monitor , Blacklist Monitor , DNS Monitor , Hacking Monitor , HTTPS Monitor , Uptime Monitor , Vulnerability Monitor , Security monitor
Hỗ trợ sử dụng Email, Live chat, Chuyên gia hỗ trợ
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật Không

Pro

$ 349
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 10
Số lượng thành viên tối đa* 5
Tính năng Data breach Monitor , Blacklist Monitor , DNS Monitor , Hacking Monitor , HTTPS Monitor , Uptime Monitor , Vulnerability Monitor , Security monitor
Hỗ trợ sử dụng Email, Live chat, Chuyên gia hỗ trợ, Hotline
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật

Enterprise

$ 1,299
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa 20
Số lượng thành viên tối đa* 10
Tính năng Data breach Monitor , Blacklist Monitor , DNS Monitor , Hacking Monitor , HTTPS Monitor , Uptime Monitor , Vulnerability Monitor , Security monitor , Audit
Hỗ trợ sử dụng Email, Live chat, Chuyên gia hỗ trợ, Hotline
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật
Phù hợp với
Số lượng target* tối đa
1
2
5
10
20
Số lượng thành viên tối đa*
1
2
3
5
10
Tính năng
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
-----
server:
Security monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
-----
server:
Security monitor
email:
Data breach Monitor
-----
website:
Blacklist Monitor
DNS Monitor
Hacking Monitor
HTTPS Monitor
Uptime Monitor
Vulnerability Monitor
-----
server:
Security monitor
-----
cloud:
Audit
Hỗ trợ sử dụng
Tài liệu hướng dẫn
Email
Email
Live chat
Chuyên gia hỗ trợ
Email
Live chat
Chuyên gia hỗ trợ
Hotline
Email
Live chat
Chuyên gia hỗ trợ
Hotline
Hỗ trợ khắc phục lỗi bảo mật
Không
Không
Không

Target là gì?

Một target được hiểu là một website, một server, hoặc một tài khoản dịch vụ đám mây.

Thành viên của target

Là những người có quyền quản lý và nhận cảnh báo liên quan đến target.

Custom plan

Nếu bạn muốn có gói đi theo nhu cầu riêng, vui lòng liên hệ chúng tôi.