Plugins

Các plugins mới nhất được tích hợp vào hệ thống Cloud Security

"Thế giới công nghệ thường xuyên ghi nhận các lỗ hổng mới xuất hiện, gây ra rủi ro ngày càng nghiêm trọng cho hệ thống website và server của người dùng. Để ngăn chặn điều này, đội ngũ chuyên gia An ninh mạng tại CyStack liên tục cập nhật các lỗ hổng mới nhất trên phạm vi toàn cầu và viết ra những chương trình giúp kiểm tra các lỗ hổng mới trên website và hệ thống của bạn. Những chương trình này gọi là Plugin. Mỗi khi có một Plugin mới được cập nhật vào Cloud Security, đồng nghĩa với việc hệ thống website của bạn sẽ được kiểm tra kỹ càng và được bảo vệ khỏi các rủi ro mới nhất này."

# Tên Mô Tả Mức Độ Nghiêm Trọng Ngày Công Bố Tham Khảo

Bắt đầu ngay